Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta: Povećanje konkurentnosti poduzeća In Lux d.o.o. ulaganjem u novu opremu za obavljanje elektroinstalacijskih radova

Kratki opis projekta: Dana 07.12.2017. poduzeće In Lux d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Povećanje konkurentnosti poduzeća In Lux d.o.o. ulaganjem u novu opremu za obavljanje elektroinstalacijskih radova“, referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.06.0542. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Provedba ovog projekta omogućit će povećanje prihoda od prodaje kroz proizvodnju novih vrsta proizvoda uz provođenje marketinških aktivnosti te administrativnih aktivnosti projekta.

Ciljevi projekta: Ciljevi projekta su povećanje konkurentnosti poduzeća i povećanje zaposlenosti kroz nabavu opreme,provedbu pripadajućih marketinških aktivnosti.

Očekivani rezultati projekta:

  • Nabavljena nova oprema i alati
  • Proširenje kapaciteta pružanja servisnih usluga i elektroinstalacijskih radova
  • Porast prihoda od prodaje i nova zapošljavanja
  • Povećana svijest o uslugama poduzeća kod sadašnjih i potencijalnih kupaca
  • Izrada web stranice

Ukupna vrijednost projekta: 448.578,42 Kn

EU sufinanciranje projekta:  233.260,78 Kn

Razdoblje provedbe projekta: 15. rujna 2017. – 15. rujna 2018.

Kontakt osoba za više informacija: inlux@inlux.hr , tel.: +385 1  2307 175

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr , http://arhiva.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1276

Ukupna vrijednost projekta: 448.578,42 Kn

EU sufinanciranje projekta:  233.260,78 Kn

Razdoblje provedbe projekta: 15. rujna 2017. – 15. rujna 2018.

Kontakt osoba za više informacija: inlux@inlux.hr , tel.: +385 1  2307 175

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr , http://arhiva.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1276